Poziomy kursu języka polskiego

Poziomy zaawansowania języka polskiego

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców w BLA-BLA SCHOOL został podzielony na 6 poziomów: od kursu dla początkujących, którzy dopiero zaczynają przygodę z językiem polskim, po kurs dla osób biegle posługujących się polskim, dla których jest on narzędziem pracy (np. dla urzędników, redaktorów, wykładowców). Autorskie metody nauczania oraz doświadczeni native speakerzy są gwarancją sukcesu naszych Uczniów.

 • Początkujący (0-A1)
 • Podstawowy (A1-A2)
 • Średnio zaawansowany (B1-B2)
 • Ponad średnio zaawansowany (B2-C1)
 • Zaawansowany (C1)
 • Biegły (C2)

Poziom A1

Uczeń wie jak się przedstawić, zadać proste pytanie i odpowiedzieć na nie. Potrafi wyrazić nieskomplikowaną  prośbę, życzenie, zwrócić się o pomoc, zna podstawowe zwroty grzecznościowe. Rozumie proste wypowiedzi, umie napisać pojedyncze wyrażenia i zdania.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE:

 • przedstawienie się
 • opis cech i wyglądu osób
 • pytanie o adres, numer telefonu, narodowość, pochodzenie, wiek, zawód i zajęcie
 • operowanie podstawowymi zwrotami w kwestii zakupów, jedzenia, picia, zainteresowań
 • nawiązywanie kontaktu, pytanie i wyrażanie samopoczucia
 • pory dnia, dni tygodnia

GRAMATYKA:

 • odmiana czasownika być
 • liczba i rodzaj gramatyczny
 • przymiotniki, przysłówki, zaimki osobowe, przyimki
 • koniugacja -m, -sz , -ę ,-esz  / -isz
 • podwójna negacja
 • pytania i przeczenia
 • liczebniki
 • mianownik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników
 • czasownik w bezokoliczniku
 • czas teraźniejszy

Poziom A2

Uczeń umie określić temat słuchanej wypowiedzi, rozumie główne informacje zawarte w krótkich treściach. Potrafi zapytać o proste sprawy związane z życiem codziennym, nawiązywać kontakty, rozpoczynać, podtrzymywać i kończyć rozmowy.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE:

 • relacjonowanie przeszłości, mówienie o planach na przyszłość
 • wyrażanie  preferencji, niezadowolenia, uznania, komplementy
 • określanie lokalizacji, pytania o kierunek i drogę, nazwy kierunków
 • pogoda, pory roku, nazwy miesięcy
 • wyrażanie możliwości i zdolności, proponowanie spotkania, przyjęcie i odrzucenie propozycji

GRAMATYKA:

 • znaczenie i użycie czasowników: znać, wiedzieć, umieć
 • biernik liczby pojedynczej rzeczowników i przymiotników, zaimki osobowe w bierniku, odmiana czasowników w czasie przeszłym
 • tworzenie przysłówków od przymiotników
 • zaimki osobowe w narzędniku
 • określenie czasu
 • pytanie o przymiotnik i przysłówek
 • narzędnik liczby pojedynczej i mnogiej

Poziom B1

Uczeń umie udzielić informacji oraz zapytać o większość spraw związanych z życiem codziennym i funkcjonowaniem w swoim środowisku. Potrafi opisywać ludzi, przedmioty, otoczenie, wyrażać swoje opinie, uczucia. Rozumie ogólną treść prostych tekstów oraz główne wątki wypowiedzi traktujących o sprawach bieżących lub dotyczących jego osobistych i zawodowych zainteresowań. Potrafi pisać krótkie, spójne teksty.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE:

 • porównywanie i wyrażanie opinii na konkretny temat
 • opisywanie środowiska naturalnego
 • wyrażanie życzenia, oczekiwania
 • przedstawianie i opisywanie sytuacji z przeszłości
 • przedstawianie opisów zdarzeń, czynności, przeżyć
 • porównywanie przedmiotów, ludzi, sytuacji

GRAMATYKA:

 • użycie czasowników iść, jechać, prosić, musieć, trzeba, warto, powinien
 • czasowniki dokonane i niedokonane
 • tryb rozkazujący
 • miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej
 • mianownik i biernik rzeczowników i przymiotników w liczbie mnogiej
 • tworzenie i użycie liczebników porządkowych
 • czas przyszły czasowników niedokonanych

Poziom B2

Uczeń swobodnie prowadzi rozmowy na wiele tematów ogólnych, wyraża swoje opinie, wyraża i uzasadnia swój punkt widzenia, przedstawiając wady i zalety różnych możliwości. Potrafi prowadzić prezentacje, uczestniczyć w rozmowach rekrutacyjnych, zebraniach zespołu itd. Rozumie większość programów radiowych i telewizyjnych, rozmów towarzyskich, wykładów. W mowie i piśmie precyzyjnie posługuje się językiem, dostosowując styl komunikatu do jego adresata.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE:

 • wyrażanie opinii oraz udział w dyskusjach na takie tematy, jak: edukacja, przyroda, stosunki międzyludzkie, tradycje, kultura, polityka, religia, obyczaje
 • wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia
 • prośba o radę i udzielanie rady

GRAMATYKA:

 • odmiana rzeczowników, przymiotników, zaimków i liczebników przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • odmiana rzeczowników nieregularnych
 • odmiana imion i nazwisk
 • odmiana czasowników w stronie czynnej, zwrotnej i biernej
 • stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • tworzenie i użycie nieosobowych form czasownika
 • celownik i wołacz

Poziom C1

Uczeń płynnie i spontanicznie posługuje się językiem polskim we wszystkich sytuacjach komunikacyjnych, prowadząc rozmowy na wszystkie tematy. Precyzyjnie formułuje swoje myśli, poglądy, hipotezy. W dyskusjach potrafi nawiązywać do wypowiedzi innych uczestników, dobrze radzi sobie z ich wtrąceniami, bez trudu reagując na pytania czy zastrzeżenia. Umie oddzielić treści przekazywane przez tekst od treści implikowanych. Rozumie treść tekstów zawierających wyrażenia nacechowane i idiomatyczne. Potrafi pisać dłuższe formy tekstów na różne tematy.

UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE:

 • swobodne dyskusje na temat życia społecznego, kultury, gospodarki, biznesu, sportu, przyrody, polityki, norm i systemów wartości
 • rozumienie długich i złożonych tekstów: artykułów naukowych, książek
 • prowadzenie prezentacji, wykładów, przemówień

GRAMATYKA:

 • odmiana rzeczowników zapożyczonych
 • odmiana czasowników nieregularnych
 • użycie przypadków po rzadko używanych czasownikach
 • użycie zaimka 'się’ w zdaniach

Poziom C2

Uczeń kursu języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie C2 bez trudu rozumie i komunikuje się na profesjonalnym poziomie języka. Potrafi dyskutować oraz tworzyć treści naukowe i specjalistyczne. Nabyte umiejętności pozwalają mu na przygotowywanie prezentacji, wystąpień publicznych, rozpraw naukowych, artykułów prasowych w zaawansowanym języku polskim.

 

Kurs języka polskiego w BLA-BLA SCHOOL – FAQ

Skąd mam wiedzieć, na jakim poziomie jest moja znajomość języka polskiego?

Określenie Twojego stopnia znajomości języka leży po naszej stronie. Wystarczy, że umówisz się na rozmowę z naszym konsultantem. W trakcie spotkania zostaniesz poproszona/poproszony o przedstawienie swoich celów językowych oraz o rozwiązanie testu poziomującego/

W jakiej cenie jest kurs języka polskiego dla obcokrajowców w BLA-BLA SCHOOL?

Cena  kursu uzależniony jest od kilku czynników: ilości osób w grupie, częstotliwości spotkań, formy zajęć. Szczegółową ofertę poznasz kontaktując się  z naszym konsultantem: +48 792 765 335

Ile trwa nauka języka polskiego?

Kursy językowe w BLA-BLA SCHOOL trwają zazwyczaj 2 miesiące i obejmują 15-17 lekcji po 1,5 h (2-3 spotkania tygodniowo lub po 2 spotkania w weekendy).

Gdzie odbywają się zajęcia?

Nauka języka polskiego w BLA-BLA SCHOOL odbywa się w naszej siedzibie, mieszczącej się w samym centrum Warszawy (ul. Kopernika 30/329) bądź online.

Czy w BLA-BLA SCHOOL mogę się przygotować do zdania Państwowego Egzaminu z języka polskiego jako obcego?

Jak najbardziej! Dzięki naszym lekcjom pewnie i bez stresu podejdziesz do egzaminu, na koniec ciesząc się pozytywnym wynikiem.

Czy prowadzicie kursy indywidualne?

Tak! Jeśli uważasz, że spotkania one-to-one będą dla Ciebie korzystniejsze, możesz je realizować w BLA-BLA SCHOOL, razem z wybranym lektorem.